Wzmocnienie OOŚ/SOO w Polsce
Projekt Bliźniaczy UE PL2000/IB/EN/01

 

P r z e g l ą d a j   D o k u m e n t y

 

Struktura projektu

Projekt składał się z czterech  Pakietów Roboczych (1-4), opisanych poniżej:

Pakiet Roboczy 1:  Analiza istniejącej sytuacji prawnej, administracyjnej i instytucjonalnej w  odniesieniu do OOŚ/SOO.

Pakiet Roboczy 2:  Budowanie w Polsce świadomości zmian, jakie trzeba wprowadzić, aby spełnić wymagania UE w zakresie OOŚ/SOO.

Pakiet Roboczy 3:  Projekt i wykonanie komputerowego systemu informacyjnego (INFOOS), wspierającego OOŚ/SOO.

Pakiet Roboczy 4:  Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za OOŚ/SOO.

Każdy Pakiet Roboczy zawierał serię kolejnych Działań (np. 3-3-1). Pierwsza cyfra w numerze Działania oznacza odpowiedni Pakiet Roboczy.

 

Dokumentacja projektu

Kategorie:  dokumentację podzielono na cztery kategorie:

Raporty:  Oficjalne raporty o wynikach projektu i jego poszczególnych Działań.

Materiały:  Robocze materiały, wykorzystywane/powstałe w wyniku poszczególnych Działań projektu.

Wytyczne: wytyczne wykonywania OOŚ lub SOO. Niektóre z nich to już istniejące dokumenty UE, dotyczące wszystkich krajów członkowskich UE, inne są właściwe dla Polski i powstały w toku realizacji projektu.

Zasoby interaktywne:  Strony WWW związane z projektem. Materiały na CD-ROM dostępne  są poprzez Ministerstwo Środowiska.

Format:  Większość dokumentacji jest dostępna w postaci plików Portable Document Format (.pdf). Znaleźć można również kilka plików w formacie Microsoft Powerpoint (.ppt) zawierających prezentacje oraz kilka dokumentów HTML.

Organizacja:  Większość dokumentacji jest zorganizowana według numeru Działania, z wyjątkiem: (a) niektórych z wytycznych znajdujących się w katalogu Wytyczne, oraz (b) końcowego raportu projektu, który znajduje się w katalogu Raport Końcowy.

Dokumenty poufne:  Część dokumentacji jest do użytku wewnętrznego i powstała głównie do wykorzystania przez uczestników projektu. Te dokumenty wymagają podania hasła. Aby uzyskać hasło, należy się skontaktować z Ministerstwem Środowiska (Kierownik projektu: Grażyna Hadjiraftis).

 

Opcje przeglądania

Dokumenty można przeglądać zarówno poprzez (a) stronę WWW (www.landconsult.de/twin) jak i (b) na płycie CD-ROM dostępnej w Ministerstwie Środowiska. Strona WWW jest elastyczniejsza pod względem wyszukiwania dokumentów. Zmiany i uaktualnienia wprowadzone na stronie WWW po lipcu 2003 r. mogą nie być uwzględnione w wersji CD-ROM.

 

Wymagania

Strona WWW została zaprojektowana dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszej (oraz każdej innej kompatybilnej). Obsługa skryptów Java (Javascript) musi być włączona.

Aby przeglądać pliki .pdf należy zainstalować Adobe Acrobat Reader (zalecana jest wersja 5.0 lub nowsza). Aby przeglądać pliki .ppt należy zainstalować Microsoft Powerpoint Viewer. Obydwa te programy są dostępne jako 'wtyczki' (plug-in) z najnowszymi przeglądarkami. W przypadku problemów, zalecamy uaktualnienie wersji przeglądarki.

Aby ściągnąć najnowszą wersję Microsoft Internet Explorer, kliknij na 'Explorer'. Aby ściągnąć program Adobe Acrobat Reader, kliknij na 'Acrobat'.

 

P r z e g l ą d a j   D o k u m e n t y